Genetic Programming Bibliography entries for Aaron Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5776

GP coauthors/coeditors: Su Nguyen, Yi Mei, Hui Ma, Mengjie Zhang, Chen Wang, Sven Hartmann, Yongbo Yu, Yalian Feng,

Genetic Programming conference papers by Aaron Chen