Genetic Programming Bibliography entries for Baoqing Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Sheng Wang, Jinjiao Lian, Yu-zhong Peng, Hongsong Chen,

Genetic Programming Articles by Baoqing Hu