Genetic Programming Bibliography entries for Bo Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6157

GP coauthors/coeditors: Shuting Wan, Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang,

Genetic Programming Articles by Bo Peng