Genetic Programming Bibliography entries for Bo Tao Fan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5619

GP coauthors/coeditors: Hong Zong Si, Tao Wang, Ke Jun Zhang, Zhi De Hu,

Genetic Programming Articles by Bo Tao Fan