Genetic Programming Bibliography entries for Bowen Feng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7047

GP coauthors/coeditors: Guan Wang, Shaoliang Hu, Huimin Liu, Zhibing Zhu,

Genetic Programming conference papers by Bowen Feng