Genetic Programming Bibliography entries for ChangAn Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6322

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Xiao Qin, Jiangtao Huang, YaBing Shi,

Genetic Programming Articles by ChangAn Yuan