Genetic Programming Bibliography entries for Chang Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Yifan Liang, Han-Rui Wang, Kun-Hong Liu, Suyue Yuan, Jinwoo Im, Felipe De Barros, Sami F Masri, Paulo S Branicio,

Genetic Programming Articles by Chang Liu

Genetic Programming conference papers by Chang Liu