Genetic Programming Bibliography entries for Changbo Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Shangpeng Gong, Jie Chen, Sudong Xu, Fei He, Zhiyuan Wu,

Genetic Programming Articles by Changbo Jiang