Genetic Programming Bibliography entries for Chun-Yi Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Chih-Ming Hsu, Ying-Chi Fu, Yu-Chun Liu, Yi-Shian Lee, Hou-Chiang Tseng, Ju-Ling Chen, Tao-Hsing Chang, Yao-Ting Sung,

Genetic Programming conference papers by Chun-Yi Peng