Genetic Programming Bibliography entries for Chunhua Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5229

GP coauthors/coeditors: Jietao Zhang, Youwen Yi, Hongcheng Zhuang,

Genetic Programming conference papers by Chunhua Sun