Genetic Programming Bibliography entries for Dan Hao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Bo Zhang, Hongyu Zhang, Junjie Chen, Pablo Moscato, Jie Marina Zhang, Yingfei Xiong, Bing Xie, Lu Zhang, Hong Mei,

Genetic Programming conference papers by Dan Hao