Genetic Programming Bibliography entries for Gang Hou

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Jie Wang, Jiwei Liu, Bin Feng, Shuangmin Deng, Junjie Kang, Kuanjiu Zhou, Chi Lin,

Genetic Programming conference papers by Gang Hou