Genetic Programming Bibliography entries for Gui Xiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7416

GP coauthors/coeditors: Zhen Ling, Wenjia Wu, Xiaodan Gu, Ming Yang, Xinwen Fu,

Genetic Programming conference papers by Gui Xiao