Genetic Programming Bibliography entries for Guohui Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Mengwei Liu, Guanghong Zeng, Yabo Pei, Zili Yang,

Genetic Programming conference papers by Guohui Yuan