Genetic Programming Bibliography entries for Haoran Shi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7410

GP coauthors/coeditors: Xuerong Liang, Wen-Xin Huai, Yu-Fei Wang,

Genetic Programming Articles by Haoran Shi