Genetic Programming Bibliography entries for Hong Qian

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Hengzhe Zhang, Aimin Zhou, Hu Zhang,

Genetic Programming Articles by Hong Qian