Genetic Programming Bibliography entries for JiaJun Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Kun-Hong Liu, MengXin Sun, QingQi Hong,

Genetic Programming conference papers by JiaJun Wang