Genetic Programming Bibliography entries for Jiabao Tian

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Beichen Yu, Honggang Zhao, Chao Liu, Zhenlong Song, Yubing Liu, Minghui Li,

Genetic Programming Articles by Jiabao Tian