Genetic Programming Bibliography entries for Jiajun Lin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Yanyun Tao, Wenhao Yuan, Minglu Li, Jian Cao, Yuzhen Zhang,

Genetic Programming conference papers by Jiajun Lin