Genetic Programming Bibliography entries for Jianguo Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Xuedong Zhu, Xinxing Guo, Weihao Wang,

Genetic Programming Articles by Jianguo Wu