Genetic Programming Bibliography entries for Jianming Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jiayu Liang, Yu Xue, Jixiang Wen, Zhe Wang,

Genetic Programming Articles by Jianming Wang