Genetic Programming Bibliography entries for Jianping Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4910

GP coauthors/coeditors: Xiyu Liu, Yinghong Ma, Hong Liu,

Genetic Programming conference papers by Jianping Zhang