Genetic Programming Bibliography entries for Jiaquan Yang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Weili Liu, Jinghui Zhong, Shibin Wang,

Genetic Programming Articles by Jiaquan Yang