Genetic Programming Bibliography entries for Jing Dong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Xinan Chen, Rong Qu, Ruibin Bai, Yaochu Jin, Feiyang Bao,

Genetic Programming Articles by Jing Dong

Genetic Programming conference papers by Jing Dong