Genetic Programming Bibliography entries for Jing Xiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Yongqiang Zhang, Shengjuan Sun,

Genetic Programming Articles by Jing Xiao