Genetic Programming Bibliography entries for Jun He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Kangshun Li, Yan Chen, Wei Li, Yu Xue, Chuanyuan Yin, Shengfeng Tian, Houkuan Huang,

Genetic Programming Articles by Jun He

Genetic Programming conference papers by Jun He