Genetic Programming Bibliography entries for Jung-Chun Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Wen-Zhong Fang, Chi-Hsien Chang, Tian-Li Yu,

Genetic Programming conference papers by Jung-Chun Liu