Genetic Programming Bibliography entries for Kai-Shin Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Liyuan Xiao, Carl K Chang, Hen-I Yang, Hsin-yi Jiang,

Genetic Programming conference papers by Kai-Shin Lu