Genetic Programming Bibliography entries for Leyuan Shi

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6217

GP coauthors/coeditors: Ming Qin, Runsen Wang, Zhongshun Shi, Lingxuan Liu, Siyang Gao, Jianzhong Du, Hang Ma,

Genetic Programming Articles by Leyuan Shi

Genetic Programming conference papers by Leyuan Shi