Genetic Programming Bibliography entries for Libing Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Zheng Zhou, Yu Yang, Gan Zhang, Mingqing Wang,

Genetic Programming Articles by Libing Xu