Genetic Programming Bibliography entries for Lijun Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Yanyun Tao, Yuzhen Zhang, Chao Gu,

Genetic Programming conference papers by Lijun Zhang