Genetic Programming Bibliography entries for Lin Huang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7410

GP coauthors/coeditors: Lijun Zhou, Jian Wang, Lujia Wang, Shuai Yuan, Dongyang Wang, Lei Guo,

Genetic Programming Articles by Lin Huang