Genetic Programming Bibliography entries for Ling Yu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Zhiqi Shen, Han Yu, Chunyan Miao, Yiqiang Chen, Victor R Lesser,

Genetic Programming Articles by Ling Yu