Genetic Programming Bibliography entries for Linhan Jia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Xuan Wu, Xiuyi Zhang, Liang Chen, Yanchun Liang, You Zhou, Chunguo Wu,

Genetic Programming other entries for Linhan Jia