Genetic Programming Bibliography entries for Manzi Cedrick

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jiayi Shen, Wenyu Shang, Huajie Huang, Hongyue Sun, Qiang Xu,

Genetic Programming Articles by Manzi Cedrick