Genetic Programming Bibliography entries for Muttucumaru Sivakumar

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Qingwei Ni, Li Wang2, Renzhen Ye, Fenglin Yang,

Genetic Programming Articles by Muttucumaru Sivakumar