Genetic Programming Bibliography entries for Qiben Yan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Jian Yu, Yuewang He, Xiangui Kang,

Genetic Programming Articles by Qiben Yan