Genetic Programming Bibliography entries for Shaojun Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Xia-Ting Feng, John A Hudson, Hongbo Zhao, Wei Gao, Youliang Zhang,

Genetic Programming Articles by Shaojun Li