Genetic Programming Bibliography entries for Shuhui Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Lei Zhu, Yusheng Zhou, Qiang Su,

Genetic Programming Articles by Shuhui Sun