Genetic Programming Bibliography entries for Surinder Singh

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Akhil Garg, Liang Gao, Wei Li, Xiongbin Peng, Xujian Cui, Z Fan, Harpreet Singh, C M M Chin, Mei-Juan Xu, Chee Pin Tan,

Genetic Programming Articles by Surinder Singh