Genetic Programming Bibliography entries for Tieju Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6970

GP coauthors/coeditors: Guangfei Yang, Xianneng Li, Jianliang Wang, Lian Lian,

Genetic Programming Articles by Tieju Ma