Genetic Programming Bibliography entries for Wei-Jie Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Yu-Fei Wang, Wen-Xin Huai,

Genetic Programming Articles by Wei-Jie Wang