Genetic Programming Bibliography entries for Weidong Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Jinsheng Fan, Xiaofang Liu,

Genetic Programming Articles by Weidong Li