Genetic Programming Bibliography entries for Wenxi Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4891

GP coauthors/coeditors: Qi Ouyang, Zeyu Hou, Yu Zhang, Shuai Li, Jiannan Luo, Jin Lin, Wenbing Deng, Weiguo Cheng,

Genetic Programming Articles by Wenxi Lu