Genetic Programming Bibliography entries for Wu-Chung Shen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7758

GP coauthors/coeditors: Chun-Jung Juan, Chen-Shu Wang, Bo-Yi Lee, Shang-Yu Chiang, Chun-Chang Yeh, Der-Yang Cho,

Genetic Programming Articles by Wu-Chung Shen