Genetic Programming Bibliography entries for Xiang Jia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Hang Yao, Bo Wang, Bo Guo, Qian Zhao, Zhi-Jun Cheng,

Genetic Programming Articles by Xiang Jia

Genetic Programming conference papers by Xiang Jia