Genetic Programming Bibliography entries for Xu Ji

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Ge He, Tao Luo, Yagu Dang, Li Zhou, Yiyang Dai,

Genetic Programming Articles by Xu Ji