Genetic Programming Bibliography entries for Xuehui Zhu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7703

GP coauthors/coeditors: Mengfan Zhi, Ziqiang Yu, Bo Yang, Lin Wang, Liangliang Zhang, Jifeng Guo,

Genetic Programming conference papers by Xuehui Zhu