Genetic Programming Bibliography entries for Yan Hu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Zhilei Ren, He Jiang, Jifeng Xuan, Zhongxuan Luo,

Genetic Programming Articles by Yan Hu