Genetic Programming Bibliography entries for Yan Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6157

GP coauthors/coeditors: Shuoyu Liu, Ning Zhao, Jingzhou Xin, Bo Wu,

Genetic Programming Articles by Yan Jiang